Zamówienia publiczne: Kłamstwo wciąż dyskwalifikuje, ale musi być rzeczywiście kłamstwem

Firma, której zobowiązanie podatkowe się przedawniło, nie może zostać wykluczona z przetargu.
Od ponad miesiąca urzędy skarbowe w woj. mazowieckim pozbawione są ochrony. Wbrew powielanym w niektórych mediach informacjom nie są temu winne przepisy, a zbyt późne rozpisanie przetargu.

Chodzi o przetarg na ochronę wszystkich urzędów skarbowych na Mazowszu o szacunkowej wartości ponad 9 mln zł netto. Ogłosiła go 10 września 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie. Po sprawdzeniu dokumentów doszła do wniosku, że jeden z członków konsorcjum, które złożyło najkorzystniejszą ofertę, podał nieprawdę.

Za: www.prawo.gazetaprawna.pl, Sławomir Wikariak, 10 stycznia 2017, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone