Większy nacisk na aspekty społeczne w przetargach

Zgodnie z nimi wszystkie ministerstwa i urzędy centralne mają kłaść większy nacisk na uwzględnianie aspektów społecznych przy udzielaniu zamówień. I to nie tylko tych udzielanych zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ale także wszystkich innych. To istotne zastrzeżenie, gdyż zamówienia do 30 tys. euro są zwolnione ze stosowania ustawy. Z kolei przy przy tzw. zamówieniach społecznych (bardzo myląca nazwa) aż do progu 750 tys. euro stosuje się specjalną procedurę, pomijającą większość przepisów.

Za: www.prawo.gazetaprawna.pl, 11 maja 2017 r., Sławomir Wiktariak więcej tutaj 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone