Sejm uchwalił nowelizację prawa zamówień publicznych

Instytucje publiczne będą mogły zlecać zadania swoim spółkom bez przetargu. Posłowie PiS odrzucili kompromis w sprawie trybu in-house.

Od początku prac nad nowelą tzw. tryb in-house budził kontrowersje. Przedsiębiorcy ostrzegali, że pozbawi ich udziału w dużej części rynku zamówień wartego w 2015 r. 38,3 mld zł. Posłowie PiS odrzucili jednak kompromisowe rozwiązanie i wprowadzili pełny in-house.

Za: www.rp.pl, 15 kwietnia 2016, Weronika Tokaj, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone