Przetargi z odwołaniami, ale w ograniczonym zakresie

To kolejny zwrot akcji w sprawie zamówień na tzw. usługi społeczne do 750 tys. euro (chodzi np. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne). Przed niespełna miesiącem Federacja Przedsiębiorców Polskich wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o rozważenie zmiany przepisów, tak aby wprost umożliwiały korzystanie ze środków ochrony prawnej także w tych przetargach. Chodzi o wątpliwości interpretacyjne związane z art. 138 lit. o ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), który przewiduje uproszczoną procedurę udzielania tych zamówień. Wielu prawników uważa, że przepis ten wyłącza możliwość wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Za: prawo.gazetaprawna.pl, Sławomir Wikariak, 28.09.2017 więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone