Przetargi: publiczne pieniądze pójdą na etaty

W 2015 r. urzędnicy zastosowali klauzule społeczne w zamówieniach publicznych tylko 449 razy, w 2016 r. już 1995. Tak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych.
Najwięcej klauzul, bo aż 1571, przewidywało wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Z kolei 358 klauzul zobowiązywało wykonawców do zatrudniania tzw. osób defaworyzowanych. Tylko 66 to były zamówienia zastrzeżone, czyli takie, gdzie do przetargu mogą stawać wyłącznie wykonawcy zatrudniający co najmniej 50 proc. niepełnosprawnych.

Za: www.rp.pl, 23 października 2017, Mateusz Rzemek więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone