LEWIATAN: Waloryzacja zamówień długoterminowych w oparciu o stawkę 13 zł to utrzymanie tysięcy miejsc pracy

INFORMACJA PRASOWA
Warszawa, 13 września 2016

 

Renegocjacje kontraktów w sektorze zamówień publicznych powinny zacząć się jak najszybciej.

W ostatnich latach podjęto szereg działań, których celem jest uzdrowienie polskiego rynku pracy. Oprócz ich pozytywnego wpływu na sytuację finansową i bezpieczeństwo zatrudnienia pracowników, niektóre z nich niosą ze sobą także ogromne wyzwania dla pracodawców oraz Zamawiających w sektorze zamówień publicznych. W świetle ostatnich zmian – wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł/h w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenie – niezwykle istotne jest, by Zamawiający pamiętali o pełnej waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach. Wprowadzone regulacje dotyczące minimalnych zarobków muszą mieć odzwierciedlenie w waloryzacji kontraktów długoterminowych, która możliwa jest w przypadku zmian stawki VAT oraz ubezpieczenia społecznego czy wysokości płacy i stawki minimalnej. Tylko w ten sposób możliwe jest zabezpieczenie tysięcy miejsc pracy.

W obecnej sytuacji kluczowe jest by Zamawiający oraz Wykonawcy usług przygotowali się do nadchodzących zmian z wyprzedzeniem. Dzięki nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z sierpnia 2015 roku możliwa jest renegocjacja kontraktów niezwłocznie po uchwaleniu zmian w prawie, które wpływają na koszty realizacji zamówień. Pozwala to na ograniczenie ryzyka dla obu stron kontraktu.

„Warto zwrócić uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2017 roku planowane jest wprowadzenie podwyżki płacy minimalnej do 2.000 zł – która musi zostać objęta waloryzacją w zamówieniach publicznych, podobnie jak stawka 13 zł za godzinę w umowach zlecenie. Łącznie więc to najwyższa dotychczasowa podwyżka na rynku pracy, jednak konsekwencją jej wprowadzenia może być znaczne ograniczenie liczby zamówień w sektorze komercyjnym. Podobna sytuacja miała miejsce na początku 2016 roku, gdy została wprowadzona nowelizacja PZP dotycząca ozusowania umów zleceń –  wówczas zakres zamówień sektora komercyjnego spadł o 15%, a aż 45 tys. pracowników straciło pracę. Od 1 stycznia 2017 roku spadek ten może osiągnąć kolejne 15%, co oznacza podobną skalę zwolnień” – mówi Marek Kowalski, Przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert LEWIATAN.

Cała notatka prasowa do pobrania.

Więcej informacji na blogu kowalski.blog.onet.pl oraz twitter.com/MarekKowalski.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone