Koniec z najniższymi cenami w przetargach publicznych

Firmy startujące w przetargach publicznych będą musiały zatrudniać pracowników na etatach, a wynik przetargu tylko w 40 proc. będzie zależał od ceny. W dniu 13 stycznia 2015 r. rząd przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Zdaniem Sylwii Szczepańskiej, ekspert "Solidarności" to dobry krok w kierunku naprawy rynku pracy.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych został przedstawiony działającemu przy Radzie Dialogu Społecznego Zespołowi ds. Zamówień Publicznych, który pozytywnie ocenił przedstawione propozycje.

Za: kadry.abc.com.pl, 14 stycznia 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone