E-faktura za publiczny kontrakt

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) przedstawiło projekt ustawy o elektronicznym składaniu faktur za rozliczenia w kontraktach realizowanych w systemie zamówień publicznych. Dzięki niej Polska wypełni wymagania dotyczące wdrożenia unijnychprzepisów. Publiczni zamawiający będą mieli obowiązek przyjmowania e-faktur. MPiT twierdzi, że zarówno wykonawcy, jak i publiczni inwestorzy obniżą koszty dzięki cyfryzacji rozliczeń.

Cyfrowo taniej

„Jeżeli faktura ma postać papierową, to dochodzą do tego koszty związane z jej wydrukiem i przekazaniem za pośrednictwem tradycyjnej poczty. Natomiast znacząco zmniejszą się koszty związane z ich drukowaniem i przesyłaniem ze względu na automatyczną komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi” — napisano w ocenie skutków regulacji projektu.

Za: www.pb.pl, Katarzyna Kapczyńska, 13 maj 2018 r.  więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone