Do przetargu z listą etatowców

Imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu — takie informacje Listę tę uzgodniły Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), i Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych (GIODO). Ma ona ułatwić stosowanie klauzul społecznych w postępowaniach przetargowych.

Prezes UZP i GIODO ustalili, że zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Oba organy wypracowały wspólne stanowisko w tej sprawie w odpowiedzi na problemy zgłaszane w publicznej dyskusji dotyczącej stosowania klauzul społecznych i przestrzegania prawa pracy przy realizacji zamówień publicznych.

Za: pb.pl, 7 maja 2017, Iwona Jackowska więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone