XXXIII Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

23 września w Warszawie odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków PZPO, któremu towarzyszyła konferencja: „Branża Ochrony w zmieniającym się świecie: Wyzwania – Trendy – Perspektywy” Spotkanie i w tym roku zostało przeprowadzone z zachowaniem wszystkich środków ochronnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektowa Sanitarnego.

Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Tomasz Wojak. W trakcie walnego Zgromadzenie członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona wysłuchali sprawozdań z działalności organów Związku. Prezes Tomasz Wojak przedstawił liczne działania i aktywności podejmowane przez Związek. Zgormadzeni zwrócili uwagę na liczne interwencje, które przeprowadził Związek a także działania o charakterze edukacyjnym. Następnie sprawozdania złożyli przedstawiciele Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zarówno sprawozdania z działalności organów Związku jak i sprawozdanie finansowe. Nie było więc zaskoczeniem udzielenie na kolejny rok absolutorium Zarządowi.

Następnie po krótkiej przerwie część konferencyjną rozpoczął pan Andrzej Gemra Ekspert Ds. Public Affaires & Elektromobilności Renault Polska Sp. z o.o., który przybliżył zebranym korzyści i możliwości jakie w dzisiejszych czasach daje elektromobilność. Następnie pan Jarosław Jaźwiński CEO DFE Security Sp. z o.o. omówił korzyści z funkcjonowania kontroli wejścia – Entrance Control, jako istotnego elementu zabezpieczenia budynków użyteczności publicznej. Kolejne ciekawe wystąpienie poprowadził pan Tadeusz Glita Prezes Krajowego Centrum Monitoringu, który przybliżył uczestnikom ochronę budynków w zmieniającym się świecie, z naciskiem na trendy, wyzwania i perspektywy dla branży. Przedostatni swoją prezentację wygłosił pan Arkadiusz Pączka, Wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, który omówił zmiany prawne z jakimi już wkrótce przyjdzie się zmierzyć branży. Szczególnie zainteresował uczestników problem pełnego ozusowania umów zlecenia jak i zbliżający się „Nowy Ład” podatkowy. Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem pan Jarosław Kot, który nawiązał do zmian społecznych i ekonomicznych, które już wkrótce staną się naszym udziałem. 

Agenda XXXIII Walnego Zgromadzenia PZPO >>> kliknij tutaj

Materiały dot. XXXIII Walnego Zgromadzenia PZPO >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone