Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
  • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
  • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
  • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?
 
Tematyka konferencji:
• Systemy łączności
• Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
• Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
• Bezpieczeństwo – publiczne, transportu, obiektów, danych
• Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
• Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
• Współpraca ze środkami masowego przekazu
• Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
• Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
• Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
• Aspekty prawne
 
Grupa docelowa:
• przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
• funkcjonariusze służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
• osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
• specjaliści ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
• koordynatorzy zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
 
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone