Zamówienia publiczne – relacja z kongresu

Kongres bardzo mocno nakierowany był na aktualne problemy, jakie występują w zamówieniach publicznych w związku z nowelizacją ustawy prawo o zamówieniach publicznych z dni 28 lipca 2016 roku. Według większości prelegentów zmiany w ustawie spowodowały szereg utrudnień, na co mocno wskazywała Pani Joanna Filipiak z Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Pani Joanna z uwagi na reprezentowaną branżę ukierunkowała swoją wypowiedź w stronę usług społecznych, wskazując na szereg niedociągnięć i braków, jakie zawiera ustawa.

Za:www.bezpiecznypolak.pl, Tomasz Grabski, 30 marca 2017 więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone