WIELKIE PORUSZENIE NA POLSKIM RYNKU SECURITY

Ta edycja była wyjątkowa – agenda konferencji nie tylko obejmowała najważniejsze problemy i zagadnienia rynku ochrony w dzisiejszych realiach, ale również wskazywała rozwiązania i kierunki rozwoju. Otwierała okno na przyszłość.

Wysoki poziom merytoryczny tegoroczna konferencja zawdzięcza niebanalnemu gronu ekspertów (m.in. z Auchan Polska, McDonalds, Raiffeisen, PeKaO) oraz bogatej ofercie produktowej partnerów: firmy Orange, Hikvision, Protect oraz DMSI.

Celem konferencji „Różne typy obiektów i sposoby ich zabezpieczenia” było sprowokowanie relacji oraz nawiązanie współpracy pomiędzy dostawcami rozwiązań technologicznych, dostawcami usług oraz odbiorcami tych klientów. 

Celem firmy EBS, będącej pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia, jest kreowanie i wywieranie pozytywnego wpływu na rynek security w Polsce wspólnie z uczestnikami i partnerami, rozpoczęcie dialogu którego efektem będzie szersze portfolio produktów, lepsza jakość usług i poszerzenie wiedzy, będącej kluczem do sukcesu. Szczególnie, że branża stoi na progu zmian prawnych i technologicznych. Niektóre wystąpienia prelegentów wzbudziły wiele gorących emocji, co mamy nadzieję jeszcze szybciej przyczyni się do otwarcia się na zmiany zachodzące w rynku ochrony.

Serdeczne podziękowania firma EBS skierowała za patronat nad konferencją Polskiemu Związkowi Pracodawców Ochrona, magazynom branżowym a&s Polska, Zabezpieczenia oraz firmie SASMA.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone