Webinar – Strategia Podatkowa 2021. Jak się przygotować

Serdecznie zapraszamy na webinar przygotowany firmę wspierajacą PZPO – ENODO Advisors. Spotkanie poświęcone bedzie sporządzaniu i publikowaniu informacji o realizowanej strategii podatkowej. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia br. nałożyły na dużych podatników obowiązek raportowania, i to już za ubiegły, tj. 2020 rok.

Przygotowanie strategii podatkowej oraz sprawozdania z jej realizacji jest skomplikowanym i wielowątkowym procesem. Jego prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie wymaga gruntownej analizy i zrozumienia procesów podatkowych w ramach danego podmiotu, obejmujących często wiele jednostek organizacyjnych oraz kontekst współpracy z grupą (zagraniczna centrala). Za niedopełnienie obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej grozi kara w wysokości do 250 000 PLN, dlatego już teraz trzeba zająć się tym tematem.

Webinar odbedzie się online 22 kwietnia 2021 godz. 10:00  >>> ZAPISY 

 

Oto planowana tematyka spotkania w formule online:

1. Wprowadzenie

  • Jakie nowe obowiązki zostały nałożone na podatników i kto jest zobowiązany do ich realizacji?
  • Czym jest strategia podatkowa oraz informacja o niej?
  • Kiedy i w jaki sposób należy zrealizować nowy obowiązek informacyjny?

2. Skąd czerpać informacje mogące stanowić pomoc w pracach nad wdrożeniem strategii podatkowej w organizacji?

  • Jaki jest cel nowych przepisów – uzasadnienie projektu ustawy wprowadzającej nowe obowiązki.
  • Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego – wytyczne dotyczące sposobu organizowania funkcji podatkowej i roli strategii.
  • Strategia podatkowa w innych krajach – przykłady .

3. Strategia podatkowa oraz informacja o zrealizowanej strategii krok po kroku

  • Jakie działania podjąć, aby skutecznie wdrożyć strategię podatkową?
  • Strategia podatkowa a system tax compliance (procesy, procedury i zarządzanie podatkami).
  • Co powinna zawierać informacja o zrealizowanej strategii podatkowej?
  • Dobór danych na potrzeby przygotowania sprawozdania – zakres tajemnicy przedsiębiorstwa.

4. Dlaczego warto przygotować i wdrożyć strategię podatkową – korzyści dla podatnika.

 

Serdecznie Zarpaszamy!

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone