Webinar – „Postępowanie karnoskarbowe – czy można go uniknąć?”

Serdecznie zapraszamy na webinarium poświęcone praktycznym sposobom ograniczenia ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej osób odpowiedzialnych za kwestie podatkowe w firmie.  Szkolenie będzie oparte  o nasze doświadczenia płynące z reprezentowania Klientów w postępowaniach przed organami ścigania i sądami karnymi.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce łączy się z wysokim ryzykiem – nie tylko biznesowym. Niestety zdarza się, że nawet wobec firm stosujących najwyższe standardy w prowadzeniu swoich rozliczeń podatkowych oraz dochowujących należytej staranności, kierowane są zarzuty karnoskarbowe, które niejednokrotnie mają kontynuację w sądzie karnym.

W trakcie naszego szkolenia wskażemy, jakimi dostępnymi środkami zaradczymi dysponują podatnicy, jakie instrumenty ochronne należy stosować oraz jakiego rodzaju procedury podatkowe należy wdrożyć, aby obniżyć ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej  członków organów spółek i innych osób zajmujących się prowadzeniem spraw podatkowych podatnika, w tym jak umożliwić aktywną obronę w procesie karnym.  W oparciu o doświadczenia wynikające z reprezentowania klientów w toku postępowań karno-skarbowych wskażemy najczęstsze naruszenia oraz podpowiemy, jak skutecznie bronić swoich interesów.

Do udziału w webinarium zapraszamy członków zarządów spółek, dyrektorów finansowych (CFO)  głównych księgowych oraz wszystkie osoby ponoszące odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe firm.

Bezpłatne szkolenie online odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 10:00.

Oto planowana tematyka spotkania w formule online:

  1. Wprowadzenie: specyfika odpowiedzialności karnoskarbowej oraz specyfika postępowań karnoskarbowych.
  2. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na zarządy (i inne osoby odpowiedzialne za finanse w firmie) w kontekście postępowań karnoskarbowych – casus spółki z o.o. z branży logistycznej.
  3. Nie tylko członkowie zarządów – kto może ponosić odpowiedzialność karnoskarbową?
  4. Jakie działania prewencyjne należy podejmować, aby minimalizować ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnoskarbowej?
  5. Procedury podatkowe jako narzędzie minimalizacji ryzyka karnoskarbowego.
  6. Prawnopodatkowe skutki korekty zobowiązań podatkowych – teoria i praktyka.
  7. Interpretacje indywidualne – zastosowanie się do interpretacji jako okoliczność wyłączająca ściganie.
  8. Instrumentalne wszczynanie postępowań karnoskarbowych przez organy podatkowe w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia – wyroki NSA a praktyka.
  9. Najczęściej popełniane uchybienia organów prowadzących postępowania karnoskarbowe – jak je wykorzystać w toku postępowania sądowego?

 

Termin: 18 marca 2021 r. o godz. 10:00

Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY.

Rejestracja: Zapisz się już teraz!

Szkolenia poprowadzą: Hubert Cichoń, Radca prawny, Partner w ENODO Advisors oraz Andrzej Wapowski, Radca prawny, Senior Associate w ENODO Advisors.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone