„Ochrona fizyczna vs Technologia” LINC Polska Sp. z o.o.

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia oraz próba wydania werdyktu, co jest bardziej skuteczne: ochrona fizyczna czy technologia? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwano w trakcie interesujących prezentacji jak i prelekcji wygłaszanych zarówno przez pracowników LINC Polska, jak i zaproszonych ekspertów. Ale sama teoria to nie wszystko, dlatego organizatorzy zadbali o to, aby podczas praktycznych warsztatów uczestnicy mieli możliwość zobaczenia i przetestowania na miejscu omawianych urządzeń i technologii.
Wydarzenie było także okazją do wymiany doświadczeń i ożywionych dyskusji, podczas których uczestnicy najczęściej dochodzili do wniosku, że technologia niewątpliwie jest niezbędnym elementem nowoczesnych systemów zabezpieczeń, ale tylko w połączeniu z ochroną fizyczną 
i czynnikiem ludzkim zapewni maksymalny poziom ochrony. 
To były dwa niezwykle intensywne dni wypełnione interesującymi wykładami i zajęciami praktycznymi, które z pewnością przyniosły wiele korzyści wszystkim uczestnikom i zaproszonym gościom. 

Autor: LINC Polska Sp. z o.o., (Fot. A&S Polska)

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone