Konsultacje w sprawie ustawy o PPK

Bezpłatne konsultacje w sprawie ustawy o PPK eksperta PZPO w dniach 28.06.2019 – 12.07.2019.

Już 1 lipca 2019 roku podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób ( na dzięń 31.12.2018) zobowiązane są do stosowania przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Sukcesywnie co 6 miesięcy kolejne grupy podmiotów zatrudniających będą zobligowane do stosowania przepisów ww. ustawy.

Zapraszamy do bezpłatnych konsultacji z ekspertem wdrożeń PPK PZPO – Konradem Ogorzelskim.
Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: konrad.ogorzelski@dbpolfinance.pl

Od naszego eksperta możecie się Państwo dowiedzieć m.innymi:

– jakie obowiązki wynikają z ustawy o PPK dla pracodawcy/podmiotu zatrudniającego;
– jakie sankcje grożą pracodawcy za niewypełnianie obowiązków wynikających z ustawy;
– w jaki sposób wyłonić reprezentację załogi do obowiązkowych konsultacji;
– w jaki sposób przeprowadzić obowiązkowe konsultacje;
– ilu oferentów trzeba zaprosić do złożenia ofert;
– w jaki sposób oceniać oferty zgodnie z zapisami ustawy;
– jak poprawnie udokumentować proces wyboru reprezentacji załogi oraz przeprowadzenie konsultacji;
– jak udokumentować osiągnięcie porozumienia lub jego brak.

Tylko dla firm członkowskich PZPO nasz ekspert oferuje 30% zniżki za usługę organizacji prezentacji ofert, wsparcie w prowadzeniu konsultacji oraz przygotowanie kompletnej dokumentacji potwierdzającej wypełnienie obowiązków pracodawcy wynikających z ustawy o PPK.

Zniżka obowiązuje wyłącznie:
 a)w podmiotach zatrudniających co najmniej 250 osób (jeżeli zgłoszą się w terminie do 12.07.2019),
 b) w podmiotach zatrudniających co najmniej 50 osób ( jeżeli zgłoszą się w terminie do 10.01.2020)
 c) w podmiotach zatrudniających co najmniej 20 osób (jeżeli zgłoszą się w terminie do 10.07.2020)

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone