9 maja 2017 roku w Warszawie odbyła się konferencja, skierowana do funkcjonariuszy służb mundurowych oraz przedstawicieli administracji publicznej: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb”.

Pytania, na które nie otrzymano odpowiedzi, zostaną zadane podczas kolejnej edycji wydarzenia.

Szczególne podziękowania skierowane są do Patronów Honorowych wydarzenia, prelegentów oraz Partnera konferencji – firmy DGT Sp. z o.o.

 Podczas konferencji głos zabrali:
•"Człowiek a zarządzanie kryzysowe"
Sławomir Gola – Naczelnik Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Środowiska
 
•"Priorytety działań ratowniczych"
Franciszek Krynojewski – Właściciel, Agencja Konsultingowa Mikado
 
•"Zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej"
Dariusz Krzysztofik – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki
 
•"Zjawisko tłumu – współczesność akcji ratowniczej"
Dariusz Loranty – Oficer Policji, Były Dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych, Ekspert Bezpieczeństwa Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych CIRSA
 
•"Dowodzenie siłami policyjno-wojskowymi w sytuacjach kryzyswoych na terenie kraju"
nadkom. Sylwester Smoleński – Ekspert Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych Wydziału Operacyjnego, Główny Sztab Komendy Głównej Policji
 
•"Metodyka oceny ryzyka sytuacji kryzysowej"
st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Adiunkt, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
•"Sprawdzona łączność dyspozytorska"
Piotr Bułło – Dyrektor Biura Handlu i Marketingu, DGT Sp. z o.o.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się jeszcze w tym roku. 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone