Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Kancelaria Premiera poinformowała, że trwają prace nad Projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę:

od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł

od dnia 1 lipca 2024 r. – 4300 zł.

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4242 zł oraz 4300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Źródło: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone