Umowa o dzieło nie ukryje nadgodzin

Dodatkowa umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem nie może obejmować tego samego rodzaju pracy, co wykonywana na etacie. W przeciwnym razie wywoła to skutki zarówno w zakresie prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych. – ZUS decyzją podwyższył wymiar składek na ubezpieczenia społeczne pracownika (ogrodnika), który jest na etacie i umowie o dzieło. Podniósł podstawę o kwoty z umów o dzieło. W uzasadnieniu podał, że te umowy dotyczyły nadgodzin, bo był tożsamy zakres obowiązków. Ponadto, że praca była wykonywana na rzecz własnego pracodawcy, więc ta osoba powinna być uznana za pracownika również w zakresie realizacji dzieła. Czy mam podstawy, żeby odwołać się od tej decyzji? – pyta czytelnik.

Za: ww.rp.pl, Marcin Nagórek, 12 września 2017, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone