Stawka godzinowa. Akcja „Solidarności”: dostajesz mniej niż 13 zł? Wyślij donos

"Jeśli Twój szef zapłacił Ci mniej niż 13 zł brutto poinformuj nas o tym!" – prosi "Solidarność" w specjalnym formularzu zgłoszeniowym. Możemy tam anonimowo donieść na nieuczciwego pracodawcę, a PIP może nałożyć na niego grzywnę do 30 tys. zł.
NSZZ "Solidarność" dostaje sygnały z całej Polski o pracodawcach, którzy nie przestrzegają wysokości nowej stawki godzinowej. W odpowiedzi na te doniesienia główny inspektor pracy Roman Giedrojć, zapowiedział zwiększenie liczby kontroli w firmach. Ma to zapewnić egzekwowanie minimalnej stawki godzinowej. 59 inspektorów pracy w trybie priorytetowym ma sprawdzać firmy w całym kraju.

Za: www.finanse.wp.pl, Mieszko Rozpędowski, WP, 2 lutego 2017, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone