Samorządy przeciwne wzrostowi płacy minimalnej

• Strona samorządowa nie zaopiniowała rządowego rozporządzenia podnoszącego płacę minimalną w 2017 r. 
• Jak argumentowano podczas posiedzenia komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego, rząd nie uwzględnił kosztów dla samorządów związanych z podwyżką.

Przedstawiciel strony samorządowej Marek Wójcik poinformował, że samorządy nie zaopiniują rozporządzenia "ze względu na brak danych finansowych dotyczących skutków wdrożenia tej regulacji dla jednostek samorządu terytorialnego, ale i szerzej – dla finansów publicznych".

Dodał, że proponowana przez rząd kwota płacy minimalnej w 2017 r. jest "znacząco wyższa niż do tej pory" i spowodowałaby podniesienie kosztów usług publicznych.

Za: www.pulshr.pl/PAP, 31 sierpnia 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone