Projekt rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisany został właśnie projekt rządowego rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (nr RD 585).

Od 1 stycznia 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrosnąć z obecnych 3010 zł do 3383 zł, a od dnia 1 lipca 2023 r. – do 3450 zł. Stawka godzinowa też wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. – 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 22,50 zł. Obecnie wynosi 19,70 zł. Rząd wpisał już projektowane rozporządzenie w tej sprawie do wykazu swoich prac legislacyjnych.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362401/katalog/12898045#12898045

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/kadry/placa-minimalna-2023-r,516464.html

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone