Kalkulacja kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2017
Pracownik etatowy Zleceniobiorca

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone