Firmy wciąż nadużywają zleceń

W pierwszej połowie 2016 roku aż 2,5 tys. osób otrzymało umowę o pracę dopiero po interwencji PIP.

Wielu przedsiębiorców nadal zastępuje etat kontraktami cywilnoprawnymi, naruszając wymogi określone w k.p. W pierwszym półroczu 2016 r. Państwowa Inspekcja Pracy skierowała do ponad 1 tys. firm wnioski lub polecenia w sprawie zastąpienia umów cywilnoprawnych tymi o pracę. Dotyczyły one 4,7 tys. zatrudnionych. Ponad połowa z tych osób (53 proc.) po interwencji inspektora otrzymała etat.

W tym roku PIP szczególnie starannie bada zasadność stosowania umów cywilnoprawnych w budownictwie (w przyszłym roku w podobny sposób nadzorowany będzie sektor hotelarski i gastronomiczny, a w 2018 r. – ochrona osób i mienia). W trakcie 214 kontroli (z 416 łącznie przeprowadzonych w tej branży) stwierdzono, że osoby zatrudnione na kontraktach cywilnoprawnych wykonują obowiązki w warunkach właściwych dla umów o pracę (czyli w miejscu i czasie wskazanym przez zatrudniającego oraz pod jego kierownictwem). 784 z 1,7 tys. zweryfikowanych umów (46 proc.) inspektorzy zakwestionowali.

Za: www.gazetaprawna.pl, 23 sierpnia 2016, Łukasz Guza, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone