Zmiany w Zarządzie PZP Ochrona

W dniu 20 kwietnia 2023 roku odbyły się wybory nowego Zarządu Regionu Dolnośląskiego.

Do Zarządu zostali wybrani:

Piotr Jakubowski, Grupa Impel – Prezes Zarządu Regionu Dolnośląskiego PZPO

Grzegorz Sawczak, Silezjan Security – Wiceprezes Zarządu Regionu Dolnośląskiego PZPO

Sebastian Gas, Grupa Impel – Członek Zarządu Regionu Dolnośląskiego

Zgodnie z §23 p1. pp.1 Prezes Regionu Dolnośląskiego, Pan Piotr Jakubowski został członkiem Zarządu PZP Ochrona.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone