XXXV Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona wybrało nowy Zarząd Związku
Polski Związek Pracodawców Ochrona podczas XXXV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego wybrał nowy Zarząd Związku.
19 czerwca 2023 roku na nową, 4 letnią kadencję wybrany na Prezesa Zarządu został Pan Paweł Korzybski.
Skład Zarządu PZPO na kadencję 2023-2027:
Paweł Korzybski – Prezes Zarządu
Łukasz Koch – Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Wojtasik – Wiceprezes Zarządu
Piotr Jakubowski – Prezes Regionu Dolny Śląsk
Artur Podsiedlik – Prezes Regionu Śląsk
Jacek Wołk – Prezes Regionu Warszawa i Mazowsze
Grzegorz Sawczak – Wiceprezes Regionu Dolny Śląsk
Mateusz Jaszczuk
Ryszard Kaliński
Jarosław Kur
Ryszard Podgórski
Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi i życzymy sukcesów!
.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone