Wzorcowe dokumenty dla zamówień publicznych w branży ochrony – nowe materiały na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych

W wyniku zakończenia pierwszego etapu współpracy zespołu ekspertów PZPO ds. zamówień publicznych z zespołem zadaniowym d.s. przygotowywania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych na stronie internetowej UZP, w Repozytorium wiedzy, w zakładce Dobre praktyki, znalazły się dwa nowe dokumenty:

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z tego materiału.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone