Wtorki z prawem pracy – Prewencyjna kontrola trzeźwości Pracowników 2023 – nowe prawa i obowiązki Pracodawców

Zapraszamy na pierwszy z cyklu webinariów

WTORKI Z PRAWEM PRACY

TEMAT: „Prewencyjna kontrola trzeźwości Pracowników 2023 – nowe prawa i obowiązki Pracodawców”.

KIEDY? Zapraszamy 7 marca o 9:30 online.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@pzpochrona.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone