Wszyscy wiarygodni dostawcy usług zobowiązani uwzględnić zmiany prawne dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2017 roku.

Polski Związek Pracodawców Ochrona zwraca uwagę zamawiających i klientów na konieczność szczegółowej analizy treści ofert zawierających cenę netto roboczogodziny usługi ochrony, realizowanej przez zleceniobiorców, niższą niż 15,57 zł (koszt płacowy jednej roboczogodziny pracy zleceniobiorcy) lub, w przypadku realizacji usługi przez pracowników etatowych, 17,66 zł (koszt płacowy roboczogodziny pracy pracownika ochrony).

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Naszym celem jest normalizacja cen za usługi ochrony oraz zapewnienie transparentności w zakresie wysokości wynagrodzeń i stosowanych form zatrudnienia pracowników ochrony, a także zwiększenie profesjonalizmu i jakości świadczonych usług. Zmiany są znaczące, a wzrost niejednokrotnie bardzo wysoki, lecz przez wiele lat stawki za oferowane usługi z sektora były niedoszacowane, a pracownicy zarabiali znacznie poniżej obowiązujących standardów. Teraz jest dobry moment, aby to naprawić.

Całe pismo do pobrania tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone