Styczeń 2016 – zmiany na rynku usług ochrony

Informujemy, że sektor usług ochrony wchodzi w końcową fazę uzgodnień dokonywanych z Klientami w zakresie wysokości stawek za usługi ochrony, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. i przypominamy o warunkujących je zmianach prawnych.

Od 1 stycznia 2016 r. żadna firma nie będzie mogła świadczyć usług w ramach stawek, jakie obowiązywały dotychczas. Wprowadzone zmiany wpływają nie tylko na nowe umowy, zawierane w 2016 roku, ale także na już obowiązujące kontrakty i radykalnie zwiększają koszt wykonania usługi – koszty wynagrodzeń mogą wzrastać nawet o blisko 40 %. Koszt ten może być znacznie wyższy w sytuacji wprowadzenia, zapowiadanej w kampanii wyborczej do parlamentu, minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł. brutto. – Zachęcamy do zapoznania się z aktualną kalkulacją kosztów płacowych przy zastosowaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W ocenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona proces zmian, który ma obecnie miejsce jest szansą na normalizację cen za realizowane usługi ochrony, przez wiele lat stojące w miejscu lub malejące, mimo zmieniających się realiów rynkowych, ale także szansą na zapewnienie transparentności rozwiązań stosowanych wobec pracowników ochrony w zakresie wysokości wynagrodzeń i stosowanych from zatrudnienia. Wyższe stawki powinny także skutkować większym profesjonalizmem i wyższą jakością świadczonych usług, zapobiegając trawiącej branżę ochrony rotacji pracowników.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone