Spotkania w Regionach

Spotkania w regionach ze względu na sytuację epidemiczną w kraju odbędą się zdalnie. 

REGION DOLNOŚLĄSKI 
8 kwietnia 2021, godz. 9:30, zaprasza Prezes Regionu, Jarosław Kot

REGION WARSZAWA I MAZOWSZE 
9 kwietnia 2021, godz. 9:30, zaprasza Prezes Regionu, Jacek Wołk

REGION ŚLĄSKI
15 kwietnia 2021 godz. 9:30, zaprasza Prezes Regionu, Artur Podsiedlik

 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu regionu proszę wysyłać na adres biuro@pzpochrona.pl 

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone