Polski Związek Pracodawców Ochrona zwrócił się do Komendanta Głównego Policji z wnioskiem o wprowadzenie zamkniętego katalogu pytań do części teoretycznej egzaminu dla osób ubiegających się o dopuszczenie do posługiwania się bronią

Artukuł dostępny po zalogowaniu się

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone