Polski Związek Pracodawców Ochrona protestuje przeciwko maksymalnym stawkom opłat za badania lekarskie i psychologiczne

Polski Związek Pracodawców Ochrona protestuje przeciwko maksymalnym stawkom opłat za badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ustanowionym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku.

Związek, w stanowisku przekazanym Ministrowi Zdrowia (kopia pisma tutaj), wyraził głębokie zaskoczenie niezgodnością treści Art. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia,  z dnia 21 grudnia 2015 roku, opublikowanej w Dzienniku Ustaw, w dniu 30 grudnia 2015 roku, z treścią Art. 9 projektu tego Rozporządzenia, z dnia 28 października 2015 roku oraz zwrócił się o przywrócenie projektowanego zapisu, gwarantującego dotychczasową wysokość maksymalnych stawek opłat za badania lekarskie i psychologiczne.

Wprowadzony zapis spowoduje wzrost ww. stawek do około 600 zł z 250 zł za badanie lekarskie i 100 zł za badanie psychologiczne, co nie wydaje się być uzasadnione żadnym zjawiskiem na rynku usług medycznych, wymagającym wielokrotnej podwyżki opłat. Ponadto, obowiązujący stan z pewnością nie poprawi trudnej sytuacji branży oraz może wpłynąć na zmniejszenie ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

PZPO stoi na stanowisku, że jest to kolejny krok, w ramach deregulacji zawodów, powodujący znaczne utrudnienie w dostępie do zawodu dla kwalifikowanych pracowników ochrony, których jest ponad 80 000. Jesteśmy zdania, że wyliczanie maksymalnych stawek opłat za badania lekarskie lub psychologiczne w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia dla pracowników, których pensje stanowią zaledwie wynagrodzenie minimalne jest błędem.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone