Podsumowanie konferencji: TRANSFORMACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA – KONIECZNOŚĆ CZY SZANSA?

Prawie 120 uczestników reprezentujących kadrę menadżerską (sektor security) oraz Klienci, 5 paneli tematycznych w tym jeden dyskusyjny – tak możemy podsumować Konferencję "TRANSFORMACJA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA – KONIECZONSĆ CZY SZANSA?", która odbyła się w dniu 14 listopada 2019 r. w Warszawie w Business Centre Club.

W trakcie tego wydarzenia, omówiliśmy wpływ zmian legislacyjnych i obecnej sytuacji na rynku pracy w sektorze usług security. Zostały również  przedstawione kierunki działań, które mogą być alternatywą dla dużego wzrostu kosztów w 2020 roku jak i w kolejnych latach. 

Z tego względu w drugiej części konferencji, eksperci opowiedzieli o alternatywnych rozwiązaniach dla biznesu w sektorze: przemysłowym, facility, budowlanym, oraz retail.

 „Zmiany na rynku to nie tylko zagrożenia ale również szansa dla tych, którzy potrafią się odnaleźć w nowej sytuacji, stworzyć nową ofertę i być innowacyjnymi na rynku”Tomasz Wojak Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Chcielibyśmy bardzo podziękować partnerom wydarzenia: Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz Polskiej Radzie Centrów Handlowej. Podziękowania kierujemy również do czasopisma "Zabezpieczenia" oraz A&S Polska za objęcie naszego wydarzenia patronatem medialnym.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom i partnerom za udział w wydarzeniu.

Krótkie podsumowanie wystąpień:

Pan Marek Kowalski omówił jakie czekają nas zmiany legislacyjne, które mają wpływ na zwiększenie kosztów pracy. prezentacja kliknij tutaj

Pan Tomasz Chodobski opowiedział jak ułatwić zatrudnianie cudzoziemców w przedsiębiorstwie. prezentacja kliknij tutaj

I jedyna Kobieta występująca tego dnia wśród naszych prelegentów Pani Ewelina Jabłońska, występująca z ramienia Grupy pracuj.pl, mówiła o obecnej sytuacji na rynku pracy w Polsce, podsumowała rynek pracy firm ochrony i wnioski płynące z analiz przeprowadzonych na podstawie danych Pracuj.pl oraz najnowszego badania Customer Experiece wydanego przez firmę eRecruiter. prezentacja kliknij tutaj
 

Pan Rafał Łupkowski – W dobie postępujących zmian technologicznych branża ochrony musi się dynamicznie zmieniać, namacalne przykłady z życia codziennego wskazują na to, że coraz częściej technologia ogranicza lub całkowicie zastępuje rolę człowieka. Mając na uwadze rosnąca świadomość wpływu kosztów na działanie przedsiębiorstw, to sytuacja rynkowa wymusza na branży ochrony zmianę podejścia polegającego na ograniczaniu prostych roboczo-godzin na rzecz wspierania procesów bezpieczeństwa poprzez rzetelną analizę i dostosowywanie optymalnych rozwiązań. O tym jak często branża przyjmuje „standardowy model ochrony” przekonujemy się w codziennej pracy, warto zatem dyskutować o realnych potrzebach klientów i zmianach a także wyzwaniach czekających branżę w najbliższych miesiącach i latach. Chcąc dążyć do nowego modelu realizacji działań na rynku ochrony warto opracować nowa misję branży i przełożyć ją na strategię działania szczególnie tych firm, które chcą pełnić wiodąca rolę liderów rynku. Osobiście marzy mi się rynek, w którym to firmy sektora ochrony będą kreowały i w pełni wspierały działania w zakresie bezpieczeństwa swoich klientów i partnerów biznesowych – czego wszystkim stronom życzę. prezentacja kliknij tutaj

W panelu o alternatywnych rozwiązaniach dla biznesu prelegenci:
 

Pan Paweł Grzywa z Securitas Polska skupił się na czynnikach mających wpływ na procesy transformacji uwzględniając aspekty związane z Indystry 4.0, a także na rozwiązaniach z zakresu nowych technologii dostępnych już dziś na rynku i stosowanych w praktyce, które mogą zautomatyzować pewne proste czynności realizowane obecnie przez pracowników ochrony oraz technologii na ,,jutro,, które są już częściowo dostępne w innych krajach gdzie rynek usług ochrony jest bardziej zaawansowany w zakresie procesu zmian. prezentacja kliknij tutaj
 

Pan Krzysztof Bereza z firmy Impel Facility Services podczas swojej prelekcji zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem źle zaprojektowanych systemów kontroli dostępu oraz przedstawił aktualne możliwości w zakresie stosowania systemów samoobsługi gości w nieruchomościach komercyjnych. 
 

Pan Remigiusz Królikowski w swojej prezentacji omówił funkcje a także skalę / rozwoju rynku centrów handlowych i wynikających z tego profilu ryzyk. Elementem prezentacji były również praktyczne sposoby zarządzania ryzkiem przedstawione z perspektywy średnio- i długoterminowego właściciela obiektu komercyjnego prezentacja kliknij tutaj

 

Pan Artur Nowakowski z firmy Linc Polska podczas wystąpienia przedstawił praktyczne aspekty wykorzystania wież iTower – dedykowanego rozwiązania do monitoringu mobilnego. iTower ma zastosowanie wszędzie tam gdzie klasyczny monitoring nie jest możliwy ze względów praktycznych lub ekonomicznych. Jest to rozwiązanie samowystarczalne gotowe do pracy w 15min.
Na kilku przykładach zobrazowaliśmy wykorzystanie wież do monitorowania rożnego rodzajów placów budów.  Poruszone zostały kwestie możliwości technicznych i technologi wykorzystywanych do wykrywania i odstraszania intruzów, takie jak chociażby kamery termowizyjne Flir Saros czy czujki AdPRO Xtralis. Omówiliśmy także ważne kwestie związane z prawidłowym doborem komponentów, mając szczególnie na uwadze alternatywne źródła zasilania. Dopełniając analizę , przeprowadziliśmy prostą kalkulację zysków możliwych do osiągnięcia z wykorzystaniem monitoringu mobilnego. Podsumowując wykorzystanie wież iTower można śmiało powiedzieć że dają one optymalizację kosztów przez zmniejszenie posterunków ochrony fizycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności wykrycia intruza a co za tym idzie lepszemu zapobieganiu kradzieżom. prezentacja kliknij tutaj

Podczas przerw, oprócz dobrej kawy i rozmów networkinowych, można było podejść do stoiska naszej firmy członkowskiej EBS Polska.

fot. A&S Polska

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone