Opinia merytoryczna Polskiego Związku Pracodawców Ochrona dot. projektu zmiany ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 2 marca 2020r. Polski Związek Pracodawców Ochrona wysłał do Pana Macieja Wąsika Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji opinię merytoryczną do wybranych elementów projektu z dnia 3 lutego 2020r. dotyczącego zmiany ustawy o ochronie osób i mienia oraz niektórych innych ustaw.

Treść opinii PZPO z dnia 2 marca 2020r. prosimy kliknąć tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone