Nowi członkowie

TROJA Marek Nałęcz

TROJA Marek Nałęcz to najwyższa jakość usług – doświadczenie, profesjonalizm, zdyscyplinowanie, skuteczność!
Właściciel
Marek Nałęcz – posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach Szefa Ochrony Obiektów, w tym m.in. w budynkach biurowych klasy „A+" i „A" z pełną obsługą systemów utrzymania ruchu w wielofunkcyjnych obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielkopowierzchniowch podnajmowanych kontrahentom (firmom, instytucjom, usługobiorcom). 
Cele Troi
Poczucie bezpieczeństwa osobistego oraz profesjonalnej ochrony obiektów, biur, mieszkań i majątku. Troja zapewnia najwyższe standardy usług, a także w pełni stabilną i nienaganną współpracę. Błyskawicznie reaguje na zgłaszane potrzeby klientów, a poziom oferowanych usług umożliwia działania prewencyjne przed niepożądanymi incydentami.
Kadra
Profesjonalizm pracowników, precyzyjna konstrukcja systemów ochrony, procedur działania w sytuacjach standardowych oraz w sytuacjach zagrożenia. Trzon kadrowy stanowią przede wszystkim sprawdzeni, wysokiej klasy pracownicy ochrony, posiadający niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prawidłowego wypełniania obowiązków służbowych. Troja dba o stabilność zatrudnienia i zapewnienie satysfakcji z wykonywanych obowiązków – dzięki temu klienci mogą liczyć na rzetelność, lojalność, zdyscyplinowanie i sumienność pracowników firmy.

 

PROTEGO SECURITY Sp. z o.o.

Agencja Ochrony Osób i Mienia PROTEGO SECURITY Sp. z o.o. działalność swoją prowadzi na podstawie Koncesji MSWiA Nr L-0322/13. Siedziba firmy to ul. Jana Kazimierza 64 lok. 74, 01-248 Warszawa, NIP: 527-27-00-300, REGON: 146862955, KRS 0000475916.

Działalność firmy to: ochrona osób i mienia; projektowanie, montaż i serwis systemów alarmowych oraz ich monitorowanie drogą radiową połączone ze wsparciem Grup Interwencyjnych.
Kadra zarządzająca Protego Security to najwyższej klasy fachowcy z wieloletnią praktyką w wiodących przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną osób i mienia w Polsce i na świecie. To wieloletnie doświadczenie pozwala na przygotowanie i kompleksową realizację zadań związanych ze świadczeniem usług ochrony osób i mienia. Uproszczona struktura organizacyjna oraz niewielkie, wyspecjalizowane oraz mające szerokie kompetencje zespoły, wpływają na sprawność oraz szybkość podejmowanych decyzji. Daje to firmie wyraźną przewagę nad konkurencją o tradycyjnej strukturze organizacyjnej.
W ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu Protego Security Sp. z o.o. charytatywnie wspiera i aktywnie współdziała z Fundacją Św. Gezelina (www.gezelin.pl).

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone