Monitoring wizyjny ery AI. Czy sztuczna inteligencja to przyszłość branży ochrony?

Obecność kamer w naszym codziennym życiu stała się powszechna i oczywista. „Oko wielkiego brata” towarzyszy nam na każdym kroku, dając nam poczucie kontroli, ale także bezpieczeństwa. Nie ma dworca, urzędu, obiektu przemysłowego, skrzyżowania drogowego, czy bankomatu bez systemu kamer pracujących w systemie 24/7. Nawet działkowe altany, mieszkania i wille czy łodzie w marinie objęte są już powszechnie monitoringiem. Coraz częściej w systemach monitoringu stosuje się algorytmy sztucznej inteligencji (AI), których celem jest m.in. zwiększenie możliwości rozpoznawania zagrożeń. Nie jest to jeszcze powszechne, ale wydaje się nieuniknionym kierunkiem. Czy zatem sztuczna inteligencja to przyszłość branży ochrony?

Stosowane systemy utożsamiane dotychczas z kamerami CCTV, stały się jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanym w ochronie obiektów i to zarówno o charakterze przemysłowym jak i publicznym oraz prywatnym (indywidualnym). Obraz z kamer rozmieszczonych w różnych kluczowych miejscach instytucji i zakładów, coraz częściej stanowi element usprawniający codzienne funkcjonowanie tego typu obiektów i pracujących tam osób. Identyfikacja numerów rejestracyjnych pojazdów pracowników przy wjeździe na firmowy parking, monitoring stref wydzielonych czy niebezpiecznych – to tylko kilka przykładów włączania monitoringu wizyjnego w kolejne obszary naszej codzienności.

Liczba kamer w systemach kontroli stale rośnie dlatego stało się jasne, że pojedynczy człowiek, a nawet kilku operatorów centrów monitoringu wizyjnego, nie jest w stanie efektywnie wychwytywać zdarzeń rejestrowanych przez kamery. Z tego powodu w ostatnich dziesięciu latach rozwijano automatyzację, jak i zastosowanie sztucznej inteligencji w tego typu systemach. Nie mówimy tu tylko o często podnoszonych w reklamach i ogłoszeniach cechach inteligentnego monitoringu jak m.in. to, że możemy z niego korzystać w każdej chwili nawet za pomocą smartfona czy to, że obraz wyświetlany na naszym ekranie przekazywany jest w czasie rzeczywistym i może stanowić element tzw. inteligentnego budynku – to jest dobre dla odbiorcy indywidualnego. Wykorzystanie AI w profesjonalnych systemach monitoringu to przede wszystkim nowe możliwości branży ochrony i poprawa czasu reakcji na wykryte zagrożenia.

– Monitoring z wykorzystaniem sztucznej inteligencji to nie żadne gadżeciarstwo, ale zdecydowanie przyszłość branży ochrony, chociażby ze względu na rosnące koszty pracy – mówi Jacek Tyburek, ekspert ds. bezpieczeństwa. – Branża zasadniczo idzie w kierunku optymalizacji ilości zatrudnionych pracowników, którzy wykonują proste czynności typu przeprowadzanie patroli, otwieranie i zamykanie bramy w pilnowanych obiektach na korzyść rozwiązań technicznych takich, jak czytanie tablic rejestracyjnych i na tej podstawie wpuszczanie wjeżdżających na teren zakładu samochodów poprzez automatyczne otwarcie i zamknięcie bramy, kiedy dany pojazd jest do tego uprawniony. Między innymi w realizacji tych działań może pomóc monitoring wykorzystujący odpowiednie algorytmy. Zdecydowanie jest to przyszłość branży ochrony.

Zastosowanie AI w monitoringu wizyjnym ma również na celu umożliwienie zapewnienia lepszej i skuteczniejszej ochrony obiektowej. Potwierdza to również rachunek ekonomiczny, szczególnie przy wielkoobszarowych obiektach przemysłowych czy na obiektach sportowych. Dokumentacja filmowa rejestrowana przez kamery ma dwa główne zastosowania, pierwsze jako materiał dowodowy wykorzystywany po zdarzeniu w postępowaniu procesowym lub w ramach wewnętrznego udoskonalania systemu ochrony. Drugie zadanie to umożliwienie podjęcia szybkiej interwencji we wskazanym miejscu przez przeznaczone do tego służby.

– Monitoring wizyjny to niższe koszty zapewnienia ochrony w dłuższym okresie czasu, daje przede wszystkim możliwość nagrywania zdarzeń oraz zapewnia szybkości przeprowadzonych interwencji – mówi Jarosław Kur, Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. – Obserwacja tego, co dzieję się na kamerze w trybie online powoduje, że decyzję o interwencji można podjąć niemalże natychmiast. Dzięki temu można zmniejszyć wielkość załogi, która fizycznie znajduje się na obiekcie.

Szczególnie to drugie zastosowanie stało się „orężem” służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Od sprawności wychwycenia zdarzenia na ekranach monitoringu wizyjnego zależy bowiem czas reakcji patrolu interwencyjnego.

– Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji w monitoringu wizyjnym to ciągle nowinka techniczna, ale ze względu na fakt, że wyczerpują się możliwości optymalizacji pracy pracowników ochrony, branża idzie coraz mocniej w tą stronę – podkreśla Jarosław Kur. – Nie wszędzie da się zastąpić człowieka, ale w dużym stopniu taki monitoring to przyszłość branży ochrony.

Wykorzystanie AI w monitoringu wizyjnym to również wejście z ochroną na wyższy poziom nadążający za współczesnymi zagrożeniami – jak np. ochrona epidemiczna (Covid-19), czy przeciw pożarowa oraz zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

– Oczywiście obecnie wykorzystuje się złożone systemy z tzw. analityką obrazu, dzięki czemu można uzyskać bardzo dużo informacji. Dane te wspierają zarządzanie obiektami i operacjami będąc ze swojej natury cross funkcyjnie wykorzystywane. Obecnie sztuką i wyzwaniem jest obróbka danych, które systemy bezpieczeństwa generują. Oprócz tego wyłania się kolejny problem – cyber bezpieczeństwo samych systemów bezpieczeństwa – mówi Jacek Tyburek. – Tego rodzaju funkcjonalności mamy i u nas, ale są to technologie wysokobudżetowe. Powszechnie dość często wykorzystywane są integracje kamer z innymi elementami infrastruktury technicznej. Można powiedzieć, że jest to obecnie integracyjny standard minimum.

Nowa funkcjonalność określana jako „inteligentna” opiera się na algorytmach software i tzw. „sztucznej inteligencji”, co pozwala na dowolną konfigurację systemu pod kątem reagowania na różne zadane scenariusze wymagane w danej lokalizacji. Mogą to być klasyczne wtargnięcia człowieka czy też parkowania pojazdów w strefie niedozwolonej, wejścia i wyjścia do lub ze strefy zdefiniowanej, etc. Mogą to być również, w powiązaniu z nowymi kamerami o szerszych niż dotychczas możliwościach, alerty dotyczące np. wzrostu temperatury w danym miejscu, identyfikacja pożarów we wczesnym stadium czy też detekcja nieszczelności określonych instalacji przesyłowych np. gazowych, itp.

Monitoring wizyjny ery AI to nowe podejście do ochrony rozległych obiektów przemysłowych, produkcyjnych, sportowych czy usługowych. To również możliwość uzyskania wyższego poziomu zabezpieczenia mienia poza godzinami pracy przedsiębiorstwa. To wejście na nowy poziom i poprawa bezpieczeństwa przeciętnego człowieka w zakładzie pracy czy też w miejscach użyteczności. Z tego względu będzie coraz szerzej stosowanym elementem wspierającym zapewnienie bezpieczeństwa przez branżę ochrony.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone