Dobre praktyki w zamówieniach publicznych w dziedzinie usług ochrony i bezpieczeństwa

W odpowiedzi na list Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie nowych uprawnień
w zakresie upowszechniania przykładowych wzorów umów, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych przekazaliśmy do UZP, opracowane przez nasz Zespół ekspertów ds. zamówień publicznych, Dobre praktyki w zamówieniach publicznych dla sektora ochrony. Zachęcamy do pobrania i popularyzacji kompletnego opracowania.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone