BEZPŁATNE SZKOLENIE – Na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami?

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line:

„Na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami?”

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Włączenie wyłączonych-aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”  i jest pierwszym elementem kompleksowego doradztwa z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.  Więcej o projekcie www.wlaczeniewylaczanych.pl

Szkolenie dedykowane jest dla wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają lub którzy chcą zatrudnić osoby niepełnosprawne.  Ze wsparcia może skorzystać każdy pracodawca, bez względu na formę organizacyjno-prawną, w tym instytucje publiczne.

Data szkolenia: piątek 21.07.2023 godz.10:00-13:00

Szkolenia bez wychodzenie z domu! Udział z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawowe informacje o polskim systemie orzecznictwa osób z niepełnosprawnościami
  1. system orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce – wprowadzenie
  2. organy wydające orzeczenia
  3. orzeczenia o niepełnosprawności – charakterystyka
  4. uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
  5. przystosowanie stanowiska pracy a racjonalne usprawnienia
 2. Korzyści finansowe związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
  1. wpłaty obowiązkowe na PFRON
  2. obniżenie wpłat na PFRON
  3. dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
  4. inne rodzaje wsparcia finansowego na zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 3. Wpłaty obowiązkowe na PFRON. Zasady obliczania wskaźników zatrudnienia
  1. podmioty zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
  2. prawidłowe ustalanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 2a i 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji);
  3. zasady ustalenia wysokości wpłaty obowiązkowej na PFRON.
 4. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON
  1. podstawy prawne nabywania ulg i obniżania wpłat obowiązkowych na PFRON;
  2. podmioty uprawnione do udzielania ulg we wpłatach na PFRON;
  3. zasady udzielania informacji o wysokości obniżenia wpłaty na PFRON – zasady wystawiania informacji o kwocie obniżenia oraz obliczania wysokości ulgi;
  4. sankcje za nieprawidłowości w wystawianiu informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON;
  5. warunki wykorzystania ulg do obniżenia wpłat na PFRON przez kupujących.
 5. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2023 r. (SOD)
  1. podstawowe warunki uzyskania dofinansowania
  2. wniosek Wn-D i INF-DP – dofinansowania do wynagrodzeń
  3. ustalenie efektu zachęty
  4. kondycja finansowa przedsiębiorcy a możliwość uzyskania SOD
  5. SOD na tzw. starych pracowników
  6. kiedy PFRON może wstrzymać SOD? (blokada ręczna, decyzja administracyjna – skutki)
 6. Pozostałe instrumenty wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
  1. zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
  2. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych
  3. zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
  4. zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
  5. kontrola wydatkowania środków z PUP

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i jest pierwszym elementem kompleksowego doradztwa z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Udział w szkoleniu jest pomocą de minimis.

Wartość pomocy de minimis wynosi 1 050,00 PLN

 Miejsce: Szkolenie online, w formie webinarium – aby móc skorzystać ze  szkolenia wystarczy smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Udział w szkoleniu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, konieczne jest jedynie stabilne łącze internetowe. Podczas transmisji uczestnicy widzą wykładowcę, prezentacje oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania

Wykładowca: Mateusz Brząkowski
– radca prawny, absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację radcowską w  Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jako praktyk posiada kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista z zakresu problematyki prawa pracy. W swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej, konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON, prawem pracy osób z niepełnosprawnością, prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz sądowych. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich w latach 2011-2015 r. Autor kilkuset opracowań i publikacji min. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej.

 

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionych załączników skanem na adres: biuro@bydgoszcz.popon.pl i pocztą tradycyjną na adres: Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,  ul. Hetmańska 38  85 -039 Bydgoszcz

 Z uwagi na Państwa komfort, ilość osób uczestnicząca w webinarium jest ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 20.07.2023 r. do godz. 12:00

Kontakt w sprawie webinarium: Joanna Jersz tel. 508 113 203 biuro@bydgoszcz.popon.pl

DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKU LUB PONIŻEJ DO POBRANIA W FORMACIE .DOCX.

zał. 1. Wniosek o wsparcie w naborze do pilotażu Instrumentu. Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców

zał. 2. Formularz oświadczeń uczestnika pilotażu instrumentu. Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców

zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w pilotażu instrumentu. Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców

zał. 4. Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art.13i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679

zał. 5. Oświadczenie RODO

zał. 6. Zgłoszenie problemu do Centrum Doradztwa – doradztwo dla pracodawców

 

Projekt partnerski

Jeśli Państwo nie chcecie otrzymywać newslettera, to można z niego zrezygnować pisząc na adres biuro@popon.pl POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
00-676 Warszawa, ul. Marszałkowska 55/73 l.61Tel. 22 620 32 02
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone