Barometr Branży Ochrony – III edycja

Polski Związek Pracodawców Ochrona zaprasza do badania, którego wyniki będą podstawą do opracowania raportu nt. kondycji naszej branży w obecnej trudnej rzeczywistości (planowane podwyżki płacy minimalnej, rekordowo wysoka inflacja, wojna w Ukrainie, pandemia).

Badanie prowadzimy za pomocą elektronicznej ankiety.

 

Zależy nam, by raport był rzetelnym opracowaniem, ukazującym możliwie szeroki obraz naszego sektora. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy ankietę wypełni jak najwięcej przedstawicieli firm ochrony.

Zachęcamy Państwa do poświęcenia 10-15 minut na wypełnienie ankiety. Kwestionariusz będzie aktywny do 30 listopada.

Do udziału w badaniu zaprosiliśmy nie tylko firmy zrzeszone w PZP Ochrona, ale także członków Polskiej Izby Ochrony i firmy nie zrzeszone. Możliwe więc, że otrzymali Państwo link do ankiety z dwóch źródeł – w takim przypadku prosimy o jednokrotne wypełnienie kwestionariusza.

KLIKNIJ, BY PRZEJSĆ DO ANKIETY

Wyniki badania – szczególnie jego jakość i wiarygodność – zależą tylko od Państwa. Ankieta jest w pełni anonimowa i dobrowolna, a poszczególne odpowiedzi nie będą w żaden sposób powiązane z respondentami. Prosimy o szczere odpowiedzi, bo tylko wtedy to badanie ma sens.

Zapraszamy do udziału!

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone