(Bez)cenne bezpieczeństwo 

Rusza kampania informacyjno-edukacyjna
(Bez)cenne bezpieczeństwo Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Polski Związek Pracodawców Ochrona rozpoczyna kampanię informacyjno-edukacyjną (Bez)cenne bezpieczeństwo. Ma ona na celu dotarcie do sektora ochrony osób i mienia oraz jego klientów z informacją o zachodzących zmianach
rynkowych, a szczególnie dotyczących kwestii rosnących kosztów prowadzonej działalności i cen za oferowane usługi ochrony. Działania mają być również kierowane do całego społeczeństwa i mają ukazać, że ochrona osób i mienia zaspokaja niezwykle istotną potrzebę w życiu Polaków tj. potrzebę bezpieczeństwa.

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Istotny wpływ na branżę ochrony osób i mienia ma sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju. Prognozy wskazują, że nadchodzący 2023 rok będzie dla przedsiębiorców jednym z najbardziej wymagających okresów, na przełomie ostatnich dwudziestu lat. Istotnym czynnikiem zmian jest ogłoszona przez rząd podwyżka płacy minimalnej. Branża ochrony osób i mienia zatrudnia bowiem obecnie 250 tysięcy osób, a ponad 80% wszystkich kosztów, jakie ponosi, to koszty pracy.

Rząd ogłosił właśnie podwyżkę minimalnej stawki wynagrodzenia, co spowoduje istotny wzrost kosztów pracy. Sytuacja ta zmusi przedsiębiorców do podwyższenia cen, a także do poszukiwania oszczędności, co może prowadzić do redukcji zatrudnienia — zauważa Tomasz Wojak, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

I dodaje:

Decyzja o wzroście płacy minimalnej to niepotrzebna w obecnej sytuacji rynku pracy ingerencja państwa, która uderzy zarówno w prowadzących firmy usługowe, jak i w klientów oraz instytucje publiczne, które korzystają z usług firm ochrony osób i mienia. Nie zapominajmy też o tym, iż w naszym otoczeniu gospodarczym charakteryzującym się obecnie bardzo wysoką inflacją, ceny za usługi muszą wzrosnąć. Alternatywnie, aby utrzymać budżety na ochronę, może czekać nas ograniczenie zakresu zamawianych usług.

Wyżej omawiane okoliczności wpłynęły na decyzję Związku i firm w nim zrzeszonych, aby rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną, która ma na celu uświadomienie zainteresowanym stronom — zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom z branży, jakie skutki dla rynku będzie miała wspomniana rządowa regulacja. Koszty usług branży ochrony osób i mienia wzrosną, zatem stawki za ochronę również muszą wzrosnąć.

Ponadto kampania ma na celu budowanie świadomości w społeczeństwie, podkreślającej  znaczenie branży usług ochrony osób i mienia w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym otoczeniu.

Sektor ochrony stanowi istotny element życia Polaków, który wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa i komfort życia. Zależy nam, aby zajmować się edukacją branży, a uruchomiona kampania pod hasłem ,,(Bez)cenne bezpieczeństwo” ma dać temu wyraz.
Chcemy podejmować dialog nie tylko wewnątrz naszego sektora, ale także komunikować się na zewnątrz, z całym społeczeństwem, budując w nim świadomość na temat zawodu pracownika ochrony i jego wagi — podsumowuje Tomasz Wojak.

 

Więcej informacji udziela:

Dagmara Tarka, dagmara.tarka@gmail.com, t. +48 501 163 976

Anna Bylińska, a.bylinska@bluead.pl, t. +48 508 202 127

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone