​Kryteria pozacenowe w zamówieniach – wielka prowizorka

Nowelizacja ustawy o zamówieniach miała zmusić urzędników do uwzględniania przy wyborze ofert innych aspektów niż tylko cena. Jednak instytucje interpretują ten wymóg w dogodny dla siebie sposób. Innych kryteriów używają w minimalnym stopniu albo tak przygotowują zamówienie, aby wygrał produkt o wysokiej cenie.

Fundacja CentrumCSR.PL sprawdza jak regulacje te wdrażane są w praktyce. Przez pierwsze sześć miesięcy tego roku przebadała 803 zamówienia instytucji publicznych z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Katowic. Przeanalizowała najróżniejsze ich kategorie – do robót budowlanych, poprzez sprzątanie i ochronę, aż po materiały biurowe oraz pielęgnację zieleni. 

Wnioski? – Okazuje się, że wprawdzie skala stosowania kryteriów innych niż cena faktycznie wzrosła w porównaniu do pierwszego etapu naszego monitoringu – komentuje Tadeusz Joniewicz z FundacjiCentrumCSR.PL – Jednak w niemal 2/3 zamówień nadal stanowi ona co najmniej 90% wagi oceny oferty. Przy takim udziale pozostałe aspekty praktycznie nie mają znaczenia – zauważa. 

Za: inwestycje.pl/prawo, 23 października 2015, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone