ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym


 
Zapraszamy do debaty z ekspertami na temat bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego!
Już 23 października 2019 roku w Warszawie!
"Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"
 
- Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
- Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
- Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?
 
Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym".
 
Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:
 
• Małgorzata Darowska – Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
Agendę można śledzić na stronie wydarzenia, gdzie jest na bieżąco aktualizowana.
 
Tematyka konferencji:
1. Systemy łączności
2. Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
3. Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
5. Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
6. Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
7. Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
8. Współpraca ze środkami masowego przekazu
9. Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
10. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
11. Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
12. Aspekty prawne
 
Do udziału zapraszamy:
• przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
• funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
• osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
• specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
• koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
 
 
Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji.
 
 
Firmy chące wziąć udział prosimy o kontakt:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym

 
Zapraszamy do debaty z ekspertami na temat bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego!
Już 23 października 2019 roku w Warszawie!
"Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym"
 
- Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
- Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
- Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?
 
Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji: "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym".
 
Prelekcje podczas tego wydarzenia poprowadzą m.in.:
 
• Małgorzata Darowska – Pełnomocnika Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych
 
Agendę można śledzić na stronie wydarzenia, gdzie jest na bieżąco aktualizowana.
 
Tematyka konferencji:
1. Systemy łączności
2. Zastosowanie kodów kreskowych w służbach mundurowych
3. Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
4. Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory)
5. Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
6. Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
7. Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
8. Współpraca ze środkami masowego przekazu
9. Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
10. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
11. Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
12. Aspekty prawne
 
Do udziału zapraszamy:
• przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego
• funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej
• osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju i obywateli
• specjalistów ds. zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego
• koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR
 
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.
 
 
Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji.
 
 
Firmy chące wziąć udział prosimy o kontakt:
Daria Biernacka
mobile: +48/531 375 811
e-mail: daria.biernacka@pirbinstytut.pl

federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter