ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane


W związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów, wynagrodzenia wykonawców powinny być waloryzowane - uważa Konfederacja Lewiatan. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy ona możliwości zmian w umowach o zamówieniach publicznych pozwalających na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.

Zdaniem Konfederacji to ważny krok. Takie rozwiązanie powinno bowiem otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat polubownej zmiany warunków umowy.

ZA: money.pl, 16 września 2019 r., Przemysław Ciszak, więcej tutaj

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Zamówienia publiczne. Wynagrodzenia powinny być waloryzowane

W związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów, wynagrodzenia wykonawców powinny być waloryzowane - uważa Konfederacja Lewiatan. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy ona możliwości zmian w umowach o zamówieniach publicznych pozwalających na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.

Zdaniem Konfederacji to ważny krok. Takie rozwiązanie powinno bowiem otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat polubownej zmiany warunków umowy.

ZA: money.pl, 16 września 2019 r., Przemysław Ciszak, więcej tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter