ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Wydarzenia 2014-2015


PZPO o możliwościach monitoringu i zabezpieczeń w debacie Akademii Liderów Samorządowych Poznańska "Razem bezpieczniej – dopalacze, nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa dzieci w szkołach"


Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności, Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" zapraszają do udziału w debacie w dniu 27 sierpnia 2015 roku (czwartek), o godzinie 11:00.

Organizatorzy spotkania proponują dyskusję i przybliżenie uczestnikom kwestii związanych ze skutkami tych środków dla organizmu młodych ludzi, a także omówienie dotychczasowych doświadczeń w zakresie monitoringu i zabezpieczeń.

Czytaj więcej

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku


Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.

Czytaj więcej

PZPO w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych


Polski Związek Pracodawców Ochrona wziął udział w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych - seminarium eksperckim zorganizowanym przez Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Freidricha Eberta i NSZZ Solidarność 14 kwietnia 2015.

Czytaj więcej

Spotkanie eksperckie w sprawie udziału firm branży ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprosiło Polski Związek Pracodawców Ochrona na dzień 30 marca 2014 r. na spotkanie, którego celem była próba zdefiniowania potrzeb państwa oraz istniejących możliwości prawnych, jak również określenie potencjału firm oraz pracowników branży do współpracy z administracją i służbami, w ramach systemu bezpieczeństwa państwa, w sytuacjach podwyższonego zagrożenia.

Czytaj więcej

Propozycje zmian w Ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz w Ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji


Z powodu przygotowywania rządowego projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy 2331) zagadnieniem tym zajęła się w Sejmie Komisja Nadzwyczajna d.s. związanych z ograniczaniem biurokracji. W związku z tym, że projekt dotyczy m. in. Ustawy o ochronie osób i mienia oraz Ustawy o broni i amunicji, Polski Związek Pracodawców Ochrona podjął działania mające na celu przedstawienie Komisji Sejmowej naszych propozycji.

Czytaj więcej

19 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji


Poświęcone bedzie rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Więcej informacji na ten temat w dziale Prawo/Bieżące zagadnienia prawne.

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Wydarzenia 2014-2015


PZPO o możliwościach monitoringu i zabezpieczeń w debacie Akademii Liderów Samorządowych Poznańska "Razem bezpieczniej – dopalacze, nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa dzieci w szkołach"

Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Parlamentarny Zespół ds. Samorządności, Klub Liderów Samorządowych "Poznańska" zapraszają do udziału w debacie w dniu 27 sierpnia 2015 roku (czwartek), o godzinie 11:00.

Organizatorzy spotkania proponują dyskusję i przybliżenie uczestnikom kwestii związanych ze skutkami tych środków dla organizmu młodych ludzi, a także omówienie dotychczasowych doświadczeń w zakresie monitoringu i zabezpieczeń.


Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku

Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.


PZPO w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych

Polski Związek Pracodawców Ochrona wziął udział w Okrągłym stole na temat zrównoważonych zamówień publicznych - seminarium eksperckim zorganizowanym przez Fundację CentrumCSR.PL, Fundację im. Freidricha Eberta i NSZZ Solidarność 14 kwietnia 2015.


Spotkanie eksperckie w sprawie udziału firm branży ochrony osób i mienia w systemie bezpieczeństwa państwa

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaprosiło Polski Związek Pracodawców Ochrona na dzień 30 marca 2014 r. na spotkanie, którego celem była próba zdefiniowania potrzeb państwa oraz istniejących możliwości prawnych, jak również określenie potencjału firm oraz pracowników branży do współpracy z administracją i służbami, w ramach systemu bezpieczeństwa państwa, w sytuacjach podwyższonego zagrożenia.


Propozycje zmian w Ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz w Ustawie z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

Z powodu przygotowywania rządowego projektu Ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy 2331) zagadnieniem tym zajęła się w Sejmie Komisja Nadzwyczajna d.s. związanych z ograniczaniem biurokracji. W związku z tym, że projekt dotyczy m. in. Ustawy o ochronie osób i mienia oraz Ustawy o broni i amunicji, Polski Związek Pracodawców Ochrona podjął działania mające na celu przedstawienie Komisji Sejmowej naszych propozycji.


19 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji

Poświęcone bedzie rządowemu projektowi ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Więcej informacji na ten temat w dziale Prawo/Bieżące zagadnienia prawne.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter