ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi


,,Studia na które Cię zapraszamy umożliwią Ci zdobycie  wiedzy na temat współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, wynikających z uwarunkowań geograficznych, działalności człowieka oraz sytuacji międzynarodowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Najważniejsze jednak jest to,  że zdobędziesz umiejętności analizy zjawisk społecznych, identyfikowania zagrożeń, organizowania i kierowania działaniami związanymi z sytuacjami kryzysowymi. Twoje kompetencje społeczne odnoszące się do uczestnictwa
w zorganizowanych strukturach bezpieczeństwa państwa, brania odpowiedzialności za podejmowane działania, pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności, przestrzegania zasad etycznych, znacznie się rozwiną.

Uczelnia wyposaża w  praktyczne umiejętności już podczas studiowania!

Ten fakt zwiększa szanse podjęcia pracy zarówno w trakcie, jak i po ukończeniu studiów, a także na podjęcie własnej działalności gospodarczej.

Info: Rektorat: ul. Klaretyńska 9 , Łódż tel. 780-114-532

https://wsbw.pl/