ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Odpowiedzi Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Zapytanie 1  
"(...) Koncesjonowani przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, zwracają się z zapytaniem, czy art. 6 ust. 1 lit. „d“ RODO lub art 6 ust. 1 lit. „f“ RODO mogą stanowić samodzielną podstawę prawną umożliwiającą weryfikację karalności osób zatrudnionych na stanowiskach innych niż „pracownik ochrony. (...)" 

 

Zapytanie 2
"(...) Czy przedsiębiorcy świadczący usługi ochrony osób i mienia są uprawnieni poprzez swoich pracowników będących pracownikami ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób mienia (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 2018.11.14) aby wykonywać na zlecenie klientów czynności polegające na:

  1. pomiarze temperatury ciała osób mających wejść na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze, lub które w wyniku jej stosowania wykazały się podwyższoną temperaturą ciała.
  2. zbieraniu ankiet personalnych związanych z informacjami o stanie zdrowia oraz miejscach pobytu osób mających wejść na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze, lub które w wyniku jej stosowania wykazały przebywanie w obszarach występowania wirusa.
  3. wydawaniu maseczek chirurgicznych dla osób wchodzących lub wjeżdżających na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze a także zbierania i przekazywania do utylizacji zużytych maseczek (od osób wychodzących). (...)"

ODPOWIEDŹ UODO

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Odpowiedzi Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Zapytanie 1  
"(...) Koncesjonowani przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia, którzy jednocześnie są członkami Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, zwracają się z zapytaniem, czy art. 6 ust. 1 lit. „d“ RODO lub art 6 ust. 1 lit. „f“ RODO mogą stanowić samodzielną podstawę prawną umożliwiającą weryfikację karalności osób zatrudnionych na stanowiskach innych niż „pracownik ochrony. (...)" 

 

Zapytanie 2
"(...) Czy przedsiębiorcy świadczący usługi ochrony osób i mienia są uprawnieni poprzez swoich pracowników będących pracownikami ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy o ochronie osób mienia (Dz.U.2018.2142 t.j. z dnia 2018.11.14) aby wykonywać na zlecenie klientów czynności polegające na:

  1. pomiarze temperatury ciała osób mających wejść na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze, lub które w wyniku jej stosowania wykazały się podwyższoną temperaturą ciała.
  2. zbieraniu ankiet personalnych związanych z informacjami o stanie zdrowia oraz miejscach pobytu osób mających wejść na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze, lub które w wyniku jej stosowania wykazały przebywanie w obszarach występowania wirusa.
  3. wydawaniu maseczek chirurgicznych dla osób wchodzących lub wjeżdżających na teren chronionego obiektu oraz podejmowaniu bezpośrednich (fizycznych) działań uniemożliwiających wejście osób odmawiających poddania się tej procedurze a także zbierania i przekazywania do utylizacji zużytych maseczek (od osób wychodzących). (...)"

ODPOWIEDŹ UODO


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter