Weryfikacja karalności pracowników ochrony – stanowisko MSW

W przeprowadzanej w jednej z firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, przez WPA, kontroli zarzucono brak weryfikowania karalności zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników. Za podstawę prawną podano art. 19 ust. 2 pkt. 9 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 08 1997.

W aktach osobowych każdego pracownika kontrolowanej firmy (zarówno kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego) znajdują się stosowne oświadczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem, natomiast wykaz zatrudnionych pracowników ochrony zawiera m.in. daty weryfikacji karalności.

W związku z powyższym wystosowaliśmy pytania:

1.) Czy w związku z powyższym zostały spełnione wymagania zawarte w art. 19 ust. 2 pkt. 9 oraz art. 19 ust.1 pkt. 7 cytowanej powyżej Ustawy?

2.) Czy w związku z taką treścią złożonych przez pracowników oświadczeń oraz treścią Ustawy, konieczne jest ponawianie zapytania o karalność i jeśli tak to z jaką częstotliwością?

Tutaj znajduje się treść stanowiska MSW.

Opr. A.K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone