Pracodawcy do Szydło: przetargi publiczne tylko z klauzulami społecznymi i prawem pracy

Partnerom społecznym zależy na tym, by szefowa rządu wystosowała do podległych jej urzędników wiążące zalecenia w sprawie stosowania w zamówieniach publicznych prawa pracy i klauzul społecznych.
 

Za.www.rp.pl, Mateusz Rzemek, 14.04.2017 więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone